۱۳۹۲ شهریور ۵, سه‌شنبه

خطر دیپورت پناهندگان ایرانی غیر مسلمان از ترکیه

خطر دیپورت پناهندگان ایرانی غیر مسلمان از ترکیه توسط وکیل متعصب 

مِلتَم (نام خانوادگی هنوز مشخص نیست)، وکیل متعصب سازمان ملل در انکارا ترکیه که باعث مشکلات حیاتی در روند بررسی‌ پرونده پناهجویان ایرانی‌ بی‌ دین و غیر مسلمان شده و با توهین و حرکت زننده در جلسهٔ بررسی‌ پرونده پناهجویان را مورد بازجویی ، تمسخر ، و از لحاظ عقیدتی‌ مورد بازخواست و محکوم کردن مینماید و به علت اینکه در پست سر وکیل قرار دارد بدون فرستادن پرونده پناهجویان به کمیساریای عالی‌ پناهندگان مستقیما اقدام به رد و استیناف پرونده پناهجو می‌کند

ما از جامعه جهانی‌ و سازمان‌های حقوق بشری تقاضا داریم تا نسبت به این موضوع تحقیق کرده و با بازبینی دوباره پرونده‌ها به صحت و سقم گفته‌های پناهجویان شاکی‌ پی‌ برده و نسبت به عزل این وکیل و به جریان انداختن دوباره پرونده‌های پناهجویان استینافی توسط این وکیل هستیم
لازم به ذکر است که نامبرده در جلسه مصاحبه مجدد بعد از استیناف نیز خود ایشان حاضر و وکالت پرونده را در دست دارد که این خلاف قوانین سازمان ملل می‌باشد حتی در مواردی که خود پناهجو درخواست اتخاذ وکیل دیگری کرده است مورد توجه قرار نگرفته و ایشان خود اقدام به بررسی‌ پرونده کرده اند لذا از تمامی افرادی که با ایشان مصاحبه داشته اند در صورت تمایل به همکاری در جهت احقاق حق خود با فیسبوک نویدصحبتی 
 ارتباط برقرار کنید.
 ۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه

۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ گردهمایی اعتراضی روبروی مجلس شورای اسلامی ANONYMOUS announces Operation Vendetta 5th November 2013

Greeting's citizen's of the world, We are Anonymous,

More than 400 years ago, a great citizen wished to imbed the 5th of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words. They are perspectives.

We invite you to join us on November 5th as part of Operation Vendetta, A peaceful march on government establishment's across the globe.

We ask you to rise up and join million's of freedom fighters to show our corrupt government's enough is enough! No longer will we use corrupt systems, no longer will we allow the rich to profit from the poor, no longer will abide by vile unwanted law's. The time has come for us to unite! We must forge a new beginning of peace and love! We must show are government's this is our time! We must unite for a 5th of November that shall never be forgotten..


ترجمه متن بالا : درود بر ساکنین جهان، ما «ناشناس» هستیم . بیش از ۴۰۰ سال پیش، فردی آرزوی بزرگش آن بود که ۵ نوامبر را برای همیشه نقش ذهن ما سازد. امید وی این بود که جهان یادآور باشد عدالت، انصاف و آزادی بیش از واژه باشند، یک دیدگاه باشند.
شما را فرامیخوانیم که با ما در روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) نسبت به «عملیات انتقام» یاور باشید، که شامل راهپیمایی مسالمت آمیز به سمت دستاوردهای حکومتی سراسر دنیا میباشد.
از شما میخواهیم که برخیزید و به میلیون ها مبارز آزادی متوصل شوید تا به حکومت های فاسد بیاموزیم که دیگر بس است! دیگر از سیستم پلید آنها بهره ای نداریم، اجازه سود ثروتمندان از بینوایان را نخواهیم داد و به قوانین ناخواسته اطاعتی نخواهیم برد. وقتش است که متحد شویم، با تافتن آغاز نو از دوستی و عشق! باید نشان حاکمان دهیم که این وقت ما است، باید متحد باشیم برای ۵ نوامبری که هرگز فراموش نخواهد شد.

ANONYMOUS announces Operation Vendetta 5th November 2013 


پاینوشت: پیشنهاد یکنفر از داخل کشور بر اساس فراخوان آنانیموس برای

۱۴آبان ماه ۱۳۹۲ گردهمایی اعتراضی روبروی مجلس شورای اسلامی