۱۳۹۲ مهر ۱۳, شنبه

به مناسبت روز معلم ,خاطره‌ای از یک معلم
  به مناسبت روز معلم ,خاطره‌ای را برایتان مینویسم،پارسال شاگردن من امتحان نهایی مینوشتند و موضوع انشا، ٔپل بود، عکسهای مختلفی که تصاویری از ٔپل را نشان میداد در اختیار شاگردان قرار گرفت،که این تصاویر بتواند الهام بخش و کمکی‌ باشد برای نوشتن انشا ،،تصاویری ازپل دوستی و رفاقت، ٔپل عشق، ٔپل وصل دو کشوریا دو شهر با هم، شاگردان با اشتیاق مشغول نوشتن شدند و من هم در پشت میز معلمی نشسته و مشغول خط خطی‌ کردن روی کاغذ و کشیدن طرح یک ٔپل ،،گاه گاهی سرم را بلند می‌کردم نگاهی‌ به شاگردانم مینداختم ،به نظر می‌رسید که این تصاویر خوب و مثبت، تاثیر خودش را گذشته بود و شاگردان مشتاقانه در رابطه با این پلهای خوب زندگی‌ مشغول نوشتن هستند ولی‌ ،نگاه تلخ شاگردی که مرتب را سرش بلند میکرد و کمی‌ ناا آرام به نظر می‌رسید نظرم را جلب کرد ،برای آنکه شاید بتوانم کمکش کنم با لبخند نزدیکش شدم و نگاهی‌ به نوشته‌اش اندختم،،ٔبر خلاف دیگران و بر خلاف تمام تصاویر الهامبخش چنین نوشته بود،نه اینطور نیست ،،همیشه پلها، پلهای دوستی و عشق و یاری و مفید نیستند .انسانها پلهای مخرب هم میسازند ، پلهای سازش ، پلهأیی از همدیگر برای مقاصد شخصی‌ ،،و سؤ استفاده از همدیگر، پلهای ترقی تنها برای خود، پلهأی سازش برای قدرت، قدرتمندان در جنگ جهانی‌ دوم پلهأی ساخته‌اند و توانستند از طریق کشورها به هم اسلحه برسانند برای کشتار دیگر انسانها،،و همچنین در جنگها پلهأی را منفجر کرده‌اند که غذا و آذوقه به دیگر انسانها نرسانند ،،پلهای خراب شده پشت سر ،،،پلهای خراب شده پشت سر آدمها بسیار است ،،،، دستم را آرام روی شانه‌ آاش گذشتم و دم گوشش گفتم ادامه بده عزیزم ،و به خودم گفتم همیشه یک نفر هست که مثل دیگران نمینویسد،همانی که حقیقت را مینویسد .

پاینوشت : نوشته خانم معلمی در اروپا

همانطور که می دانید در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز معلم نامگذاری شده است.

پس از انقلاب ,جمهوری اسلامی ایران, روز معلم را بمناسبت بزرگداشت  آیت‌الله مرتضی مطهری در ۱۲ اردیبهشت است که به دست اعضای گروه فرقان ترور شد.

البته قبل از انقلاب نیز روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود.

  • تایوان: در تایوان روز معلم جشن و تعطیلی رسمی است که در ۲۸ سپتامبر و به منظور بزرگداشت معلم و فیلسوف بزرگ چینی، کنفوسیوس برگزار می‌شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر