۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه

۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ گردهمایی اعتراضی روبروی مجلس شورای اسلامی ANONYMOUS announces Operation Vendetta 5th November 2013

Greeting's citizen's of the world, We are Anonymous,

More than 400 years ago, a great citizen wished to imbed the 5th of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words. They are perspectives.

We invite you to join us on November 5th as part of Operation Vendetta, A peaceful march on government establishment's across the globe.

We ask you to rise up and join million's of freedom fighters to show our corrupt government's enough is enough! No longer will we use corrupt systems, no longer will we allow the rich to profit from the poor, no longer will abide by vile unwanted law's. The time has come for us to unite! We must forge a new beginning of peace and love! We must show are government's this is our time! We must unite for a 5th of November that shall never be forgotten..


ترجمه متن بالا : درود بر ساکنین جهان، ما «ناشناس» هستیم . بیش از ۴۰۰ سال پیش، فردی آرزوی بزرگش آن بود که ۵ نوامبر را برای همیشه نقش ذهن ما سازد. امید وی این بود که جهان یادآور باشد عدالت، انصاف و آزادی بیش از واژه باشند، یک دیدگاه باشند.
شما را فرامیخوانیم که با ما در روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) نسبت به «عملیات انتقام» یاور باشید، که شامل راهپیمایی مسالمت آمیز به سمت دستاوردهای حکومتی سراسر دنیا میباشد.
از شما میخواهیم که برخیزید و به میلیون ها مبارز آزادی متوصل شوید تا به حکومت های فاسد بیاموزیم که دیگر بس است! دیگر از سیستم پلید آنها بهره ای نداریم، اجازه سود ثروتمندان از بینوایان را نخواهیم داد و به قوانین ناخواسته اطاعتی نخواهیم برد. وقتش است که متحد شویم، با تافتن آغاز نو از دوستی و عشق! باید نشان حاکمان دهیم که این وقت ما است، باید متحد باشیم برای ۵ نوامبری که هرگز فراموش نخواهد شد.

ANONYMOUS announces Operation Vendetta 5th November 2013 


پاینوشت: پیشنهاد یکنفر از داخل کشور بر اساس فراخوان آنانیموس برای

۱۴آبان ماه ۱۳۹۲ گردهمایی اعتراضی روبروی مجلس شورای اسلامی 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر