۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه

نکاتی در باره ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ و گردهمایی اعتراضی روبروی مجلس شورای اسلامیهمانطور که می دانید هکرهای آنانیموس برای 14 آبان یک فراخوان جهانی داده اند و در همین راستا یکی از آنارشیست های ایران بر اساس این فراخوان , پیشنهاد یک گردهمایی را در مقابل مجلس شورای اسلامی داده است.

در فراخوان آنانیموس می خوانیم که :

"درود بر ساکنین جهان، ما «ناشناس» هستیم . بیش از ۴۰۰ سال پیش، فردی آرزوی بزرگش آن بود که ۵ نوامبر را برای همیشه نقش ذهن ما سازد. امید وی این بود که جهان یادآور باشد عدالت، انصاف و آزادی بیش از واژه باشند، یک دیدگاه باشند.
شما را فرامیخوانیم که با ما در روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) نسبت به «عملیات انتقام» یاور باشید، که شامل راهپیمایی مسالمت آمیز به سمت دستاوردهای حکومتی سراسر دنیا میباشد.
از شما میخواهیم که برخیزید و به میلیون ها مبارز آزادی متوصل شوید تا به حکومت های فاسد بیاموزیم که دیگر بس است! دیگر از سیستم پلید آنها بهره ای نداریم، اجازه سود ثروتمندان از بینوایان را نخواهیم داد و به قوانین ناخواسته اطاعتی نخواهیم برد. وقتش است که متحد شویم، با تافتن آغاز نو از دوستی و عشق! باید نشان حاکمان دهیم که این وقت ما است، باید متحد باشیم برای ۵ نوامبری که هرگز فراموش نخواهد شد."

از آنجائیکه نیروهای امنیتی رژیم خود را برای فراخوان 14 آبان و مقابله با اون آماده کرده اند و با اینکه آن فراخوان بر اساس فراخوان آنانیموس بوده است و پیشنهاد برگزاری یک آکسیون مقابل مجلس توسط یکنفر داده شده است ولی با این حال رژیم در حال آماده کردن خود برای برخورد با یک تجمع احتمالی در روز 14 آبان در مقابل مجلس شورای اسلامی است بنابراین چنین تجمعی دقیقا در روز 14 آبان مقابل مجلس مناسب نیست ولی در مکان های دیگر و یا زمان های دیگر می تواند هوشمندانه تر و عاقلانه تر باشد.
ضمنا باید توجه داشت که  ۱۳ آبان نیز در ایران روز دانش‌آموز است .

پاینوشت : مطلب مرتبط

۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ گردهمایی اعتراضی روبروی مجلس شورای اسلامی


۱ نظر: