۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

بپا خیزیمتا دیر نشده تصمیم بگیرید.
همه چیز آمده است تا تو و من بپا خیزیم برای هر آنچه که می خواییم باشیم.
وقت و از دست ندید.
ما می تونیم بلند شیم 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر