۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

باید پابرجا بایستیدباید پابرجا بایستید
اگر برابری را آرزومندید پابرجا بیاستید
اسم این "بینام" و "قرمز" است
و تمام رنگ های اطرافش

قانون اساسی جمهوری ترکیه:
ماده 34
هرکس بدون اجازه قبلی و بدون اسلحه و بدون آشوب بپاکردن راهپیمایی چه گسترده چه گروهی و دسته دسته انجام دهد از طرف قانون حق دارد و مشروع است.

سه تیم گالاتاسارای, فنر ,باخچه طرفدارای این سه تیم بزرگ ما همه جا هستیم همه جا پارک گزی است همه جا چارشی(مرکز شهر) است
استوار بمان پارک گزی پابرجا بمان
پابرجا ماندن
گروه گسترده ای که از احساس تفکر و اهداف یکسان دارند و با هم متحدند و پشت هم هستند
تمام دنیا فقط در مورد این صحبت میکنه
و الان من بردران زیادی دارم
شیشه های شکسته به جهنم بروند!
راست است.شادمانی کردیم و دیگر رقابتی نیست
آری تو هن به اشتراک بگذار چون ما باهم اینجا زندگی میکنیم و در این زندگی سهیم هستیم
من زنده ام اما پدرم زنده نیست اون تاوان این زندگی را پس داد
اگر الان با هم هم در قبر باشیم با هم بازی میکنیم
گالاتاسارای بشیک تاش فنر باخچه همه جاااااااا
این نظم همه جا هست
در برابر این سیستم پابرجاییم
نگرانی نیست چارشی(مرکز شهر)
پابرجا بمون چارشی
دلمون با هم باشه
با هم یک صدا
گزی پارک
این یک واقعیت است
هیچ کاری نتونستن بکنند
تو دنیا مانند این دیده نشد
برای یک نفر مردن همه قسم خوردند
برای این زمان بسیار زیادی طول کشید از دور یکی به گوشمون زمزمه کرد
که با هم یکی شویم

روزی میاد که شغال همه جا رو پر میکنه
با هم متحد شدن تنها راه حل مشکل میشه
وقتی بر علیه تو اومدن دستم رو بگیر
از رنگهای متفاوت هم باشیم یک دل بودن این مهمه
مردونه بودن تو هر محله
تنها کسی خودش رو فروخته که مخالفه
کی در مقابل ناحق میایسته؟
چارشی هم در مقابل ناحق میایسته
دیگه صبرمون تموم شده
پا شو
صدات دربیاااااد
این پابرجایی مردم هست


پاینوشت: ترجمه ویدئو سرود گزی پارک 

با تشکر از دوست عزیزمان "Atheos" که آن را برای ما ترجمه کردند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر