۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

حمایت بلوک سیاه ایران از مطالبات و خواستهای دانشجویان معترض دانشگاه کابلما از اعتصاب غذا کنندگان و مطالبات و خواستهای دانشجویان معترض دانشگاه کابل حمایت می کنیم. هر جا اعتراض و اعتصابی برای رفع تبعیض و بی عدالتی باشد ما خود را در مبارزه آنها شریک و همراه می دانیم.

بلوک سیاه ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر