۱۳۹۲ خرداد ۱۰, جمعه

اشتباه را محکوم کن, نه آنکه را اشتباه از او سر زده


اشتباه را محکوم کن, نه آنکه را داشتباه از او سر زده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر