۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

از نامه های آنارشیست اعدامی" جو هیل " شاعر کارگری در زندانمن یک شهروند این جهانم.
در کره ای بنام زمین متولد شدم،
اینکه در کدام گوشه این کره خاکی
دیده به جهان گشودم هیچ ارزش صحبت
کردن ندارد.... من چیزی در باره
خودم ندارم که بگویم. فقط بگویم
که همواره تلاش کرده ام که هر چقدر
کوچک، پرچم آزادی را به مقصدش
نزدیکتر کنم. من این افتخار را
داشته ام که زیر پرچم سرخ - که اعتراف
میکنم به آن مفتخرم - در این مبارزات
شرکت کرده ام.


از نامه های جوهیل در زندان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر