۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه

و ما 18 تیر را به یاد داریم آقای رئیس جمهور !


سخنرانی حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب و دبیر وقت شورای امنیت ملی، ۲۳ تیر ۷۸:
در کدام کشور جهان، حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود اینها خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. در کجای دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و بر هم زدن نظم جامعه، تحمل می‌شود. مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران مسئولین امنیتی نظام، این گونه حوادث را تحمل خواهند کرد. این صبر و متانت، در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن می‌شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند.

۱ نظر:

  1. آقای روحانی در کدام کشور جهان، دیکتاتوری مذهبی این چنین جنایتکار تحمل می‌شود ? دیکتاتورها خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت اعتدال را مطرح کنیم. در کجای دنیا و در کدام کشور و توسط کدام ملت، تجاوز، اعدام در ملا عام و بر هم زدن امنیت جامعه توسط اراذل و اوباش نیروهای امنیتی و انتظامی، تحمل می‌شود ? مگر مردم ما می توانند جنایات جمهوری اسلامی ایران را فراموش کنند? این گونه جنایات را تحمل نخواهیم کرد. این صبر و متانت مردم ایران ، در این چند سال گذشته برای این بود که به دنیا ثابت کنیم که ماهیت این رژیم تغییر پذیر نیست و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند.

    پاسخحذف