۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

برای شیرکو معارفی


این ما نبودیم که جنگ را آغاز کردیم
نه ,نه ,جنگ سالها است که آغازگشته
جنگ آغاز گشته و ما نظاره گر مقاومت ها
عفریت مرگ خود را بر هر دشت و بومی گسترانیده 
جوانان اسیر ما را کشتند و خود جنگ را تقبیح کردند
برای سربازان جنگ خود گریستند و ما را سرزنش کردند
در جنگ با خود از صلح گفتند و نیشخند تحویلمان دادند
در جنگ و حضورشان در کشتار مردم سوریه از حرم گفتند 
اعدام شیرکو معارفی اعلام و اصرار شما در جنگ با مردم بود

این ما نبودیم که جنگ را آغاز کردیم
 نه ,نه ,جنگ سالها است که آغازگشته

پاینوشت:هدف ازمنابع لینک داده شده نه به معنی رد یا تائید یا تبلیغ بلکه برای توضیحات بیشتر در باره این نوشته کوتاه بوده است که بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و تا حدی منظورمان را برساند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر