۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

پاسخی به نژادپرستهای ایرانچند وقتی میشه نژادپرستهای ایران خیلی رسا و با افتخار ٬از کثافات تو سرشون که اشتباها گمان میکنن طرز فکریست٬ صحبت میکنن و طبعا تا کسی خلاف نظرشون حرف میزنه شروع به عربده کشی و توهین میکنند. واقعا جالبه که این فاشیستها در زمانی که علم بیگ بنگ رو بازسازی کرده و ذره خدا رو شبیه سازی کرده که دلیلی بر این هست که دنیا برای به وجود آمدن نیازی به خدا نداشته و ندارد و نظریه تکامل داروین دو سال پیش با یافت شدن آخرین حلقه مفقوده به اثبات رسیده٬ کماکان دم از برتری خونی و نژادی میزنند و اینکه خدا فقط نژاد آریایی رو دوست داره و بقیه بردگانی هستن از برای این.
 جالبه که این علما و فضلا مدعین نژاد آریایی باهوشترین و دلیرترین و... مردم روی زمین هستن ولی آمارهای واقعی جامعه دگر نظری دارند.جالبتر اینه که وقتی خوب دقت میکنی، میفهمی حتی نژادآریایی رو هم نمیشناسن و مدام به کرد و لر و افغان و . . . توهین میکنن در حالیکه ریشه نژادی همه یکسانه و از قومیتهای مختلف هستند و این جاهلان مدعی تاج برتری همین قدر اطلاعات ندارند. در واقع این علما و فضلا فقط قوم پارس رو به رسمیت میشناسند چون خود و حکومت حامیشون پارس هست. در واقع به نظر من حکومت بزرگترین حامی و مبلغ نژادپرستی است. دقت کنید به همراهی موجهای مختلف تاختن به دیگران به موازات سیاست دولت مثلا زمانیکه سیاست دولت بر علیه افغانهای زحمت کش قرار میگیره موجی نژادپرستی ضد افغان در اجتماع به راه میفته و یا در مورد عربهای خونگرم جنوب ایران، درست زمانیکه این عزیزان مشغول مبارزه برای آب آشامیدنی میشوند موجی ضد عرب به راه میفته که گویی اینان ۱۴۰۰ سال پیش به ایران تاختن و باز نمیدونن که ریشه نژادی که خیلی بهش مینازن مشترکه و یادشون میره که پایتخت هخامنشی که اینقدر مایه افتخارشون هست شهر شوش در خوزستان بوده. حتی حکومت فعلی هم دلیلی بر رد ادعای این هیتلر دوستان٬ چگونه ممکنه نژاد برتری که ازش دم میزنن گرفتار حکومتی باشه که با تخفیف ویژه میتوان از آن بعنوان کثیف ترین و غیر انسانی ترین حکومت تایخ بشر نام برد؟ بعد از فکر کردن به این موارد و مواردی دیگر نهایتا به این نتیجه که اینان مشتی نادان و بیسوادن و چیزی که در تصویر دیده میشه میرسیم .

بهلول 18.11.2013

۱ نظر: