۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت


چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت
در زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است.
زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است.
زمان ناصرالدین شاه می کشتند که بابی است.
زمان محمد علی شاه می کشتند که مشروطه طلب است.
زمان رضا خان می کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است.
زمان کره اش می کشتند که خراب کار است.
امروز توی دهنش می زنند که منافق است.
و فردا وارونه بر خرش می نشانند و شمع آجینش می کنند که لامذهب است.
اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود:
توی آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است.
حالا توی اسراییل می کشند که طرف دار فلسطین است.
عرب ها می کشتند که جاسوس صهیونیست ها است.
صهیونیست ها می کشند که فاشیست است.
فاشیست ها می کشند که کمونیست است.
کمونیست ها می کشند که آنارشیست است.
روس ها می کشند که پدر سوخته از چین حمایت می کند.
چینی ها می کشند که حرام زاده سنگ روسیه را به سینه می زند.
و می کشند و می کشند و می کشند ....
و چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت.
-احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر