۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

اهرمهای لازم برای فروپاشی حاکمیتبدون بکار گیری اهرمهای لازم برای فروپاشانیدن حکومت ,امکان فروپاشی خودبخودی نیست.
آنگاه که ایده های فردی ما در این راه, کنش جمعی پیدا کند و در حرکت جمعی متبلور شود, فروپاشی حاکمیت ممکن می شود.

شبکه آنارشیستی17.03.2013

۱ نظر:

  1. بدون بکار گیری اهرمهای لازم برای فروپاشانیدن حکومت ,امکان فروپاشی خودبخودی نیست.
    آنگاه که ایده های فردی ما در این راه, کنش جمعی پیدا کند و در حرکت جمعی متبلور شود, فروپاشی حاکمیت ممکن می شود.
    دوستانی که ندانسته دچار تناقض گویی هستید آیا ایده های فردی شما که می خواهید کنش جمعی پیدا کند تا بشود حاکمیت را به فرو پاشی کشاند خود به خود به کنش جمعی تبدیل خواهد شد یا برای شدن آن باید بر نامه ریزی داشته باشید ؟ اگر خود به خود باشد که همان فروپاشی خود به خودی خواهد شد و اگر برای رسیدن ایده های فردی به کنش جمعی از طریق راه ها و برنامه های مشخص حرکت شود که دیگر انارشیسم نیست
    متاسفانه یا شاید خوشبختانه تمامی نوشته ها و اندیشه های شما مملو از تناقض گویی است که هر کدام به تنهایی ثابت می کند که آنارشیسم جز مجموعه ای از تناقضات هیچ چیزی ندارد یکی دیگر از تناقضات فوق همین موضوع شبکه آنارشیستی شما است که در درون این مطلب دهها مورد ثابت می کند برای بیان آنارشیست بودن خود مجبور شدید تن به برنامه ریزی بدهید اگر بخواهم موارد بیشتری بیان کنم بی جهت زمان خود را هدر داده ام فقط کافی است معنا و مفهوم آنارشی را با کار های خودتان مقایسه کنید تا بدانید حتی در عمل و تئوری یک مورد هم آنارشی ندارید بلکه در پیش گویی اینده حرفهایتان معنایی آنارشی پیدا می کند که آنها نیز رویا هستند

    پاسخحذف