۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

چرا آنارشیست ها طرفداران واقعی آزادی، برابری و دموکراسی مستقیم هستند ?


آنارشیست ها تنها جریان فکری هستند که نمی گویند قدرت سیاسی را دو دستی به ما تقدیم کنید و ما برای شما آزادی ، دموکراسی و برابری خواهیم آورد بلکه تاکید می کنند که مردم جوامع نباید آینده و سرنوشت خود را به طور مطلق به هیچ انسانی بسپارند و خودشان باید در واحد ها و شورا ها ی خود گردان محلی ، ادارات ، کارخانه جات و........ سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را در یک دموکراسی مستقیم به دست بگیرید و از اشکال متفاوت تشکیلات داوطلبانه اجتماعی به جای دولت ، با مشارکت جمعی یکایک افراد بشری در حق تعیین سرنوشت خود و ساخت جمعی جامعه بشری بپردازند و برای آن طرح و برنامه مشخص بریزند و تلاش کنند که افراد جامعه بشری به خود باوری برسند و سرنوشت و زندگی خود را در اختیار هیچ حزب ، دولت ، حکومت و فردی نگذارند . در واقع انتخاب یا رضایت به تسلط مطلق افرادی خاص برای حکومت کردن آن هم بر سرنوشت کل جامعه بشری درست مثل آن است که چک سفید امضا به دست آنان داده باشیم . 
 جمعيت بیش از 7 ميلياردی کنونی کره زمین که به پیش بینی کارشناسان تا سال 2050 میزان آن به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید خود میتوانند بهتر و توانا تر از این کسانی که در قدرت سیاسی هستند بر خود حکومت کنند و خودشان قوانینی را تدوین کنند در جهت بهتر و انسانی تر زندگی کردن در جامعه بشری باشد. آنارشیست ها به اینکه باید قدرت سیاسی را دو دستی به فردی به اسم شاه ، رهبر حزبی یا مذهبی ، رییس جمهور ، لیدر و... تقدیم کرد اعتقادی ندارند ، آنها با هر گونه الیت پروری در جامعه مخالفند و انسانی را برتر از انسان دیگری نمیدانند و هیچ انسانی نباید خود را سرور انسانی دیگر بداند و از شرایط ویژه ای برخوردار باشد و بر جان و مال مردم حکومت بکند.
از آنجائیکه آنارشیستها بر لزوم آزادی فردی تاکید می ورزند و به هیچ عنوانی پذیرای دیکتاتوری تحت هیچ نامی نیستند بنابراین طرفداران واقعی آزادی محسوب می شوند و تنها جریان سیاسی هستند که مدافع دموکراسی مستقیم مردمی هستند و برای برابری انسانها در زمینه های مختلف تلاش و مبارزه می کنند.
 
نظام جلالی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر